Parantajan palveluksessa

  1. Meidän on tultava uskovaisiksi!

Meidän on uskottava koko evankeliumi. Uskottava sekin, että koko Jeesuksen Kristuksen toiminta, josta luemme tapahtuneen 2000 vuotta sitten, jatkuu yhä tänä päivänä. Seurakunnassa julistamme, että synnit ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä, mutta julistammeko halvaantuneelle, että nouse sängystäsi ylös ja kävele? 

Jeesus sanoi, Matt. 9:6: ”Jotta tietäisitte, että minulla on valta antaa synnit anteeksi” ja kääntyi halvaantuneen puoleen sanoen ”Nouse ylös sängystäsi ja kävele” ja näin tapahtui. Tiedätkö, Matteuksen evankeliumi 21:22 sanoo ”…mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte”. Tämän takana on se, että ”Kristus asuu minussa, kirkkauden toivo” ja  Efesolaiskirjeen sanoin 1:19: ”Miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa  meissä uskovissa. Se on sama voima, joka  herätti Kristuksen kuolleesta!” 

Meidän on uskottava Jumalaan, jolle kaikki on mahdollista ja joka haluaa tänä päivänä tehdä kristittyjen kautta niitä tekoja, mitä Hänen Poikansa teki.

2. Meidän on katsottava Kristukseen ja Hänen mahdollisuuksiin, ei omiimme!

On monia seikkoja, jotka estävät rukoilemasta sairaiden puolesta. Vallalla saattaa olla ajatus, että rukouksella parantuminen ei ole enää tätä päivää varten. Tai osittain  uskotaan, että Jeesus voi parantaa, mutta opetuksen puute tai epäusko/epäily estää. 

Tiedätkö, että epäusko lähes hukutti Pietarin, Matt. 14. Jeesuksen kävellessä veden päällä hän sanoi Pietarille: ”Tule”. Niin kauan kun Pietari katsoi Jeesukseen, hän pysyi veden pinnalla. Mutta kun katse alkoi harhailla olosuhteisiin, hän näki myrskyävän meren ja tajusi oman avuttomuutensa ja pienuutensa – hän alkoi vajota. Näin käy helposti meillekin. Jos sairaan puolesta rukoillessa katsomme omiin mahdollisuuksiimme, tilanne on epätoivoinen. Edessä on myrskyävä meri, johon hukkuu. Kuinka voisi pieni rukoilija auttaa? Ei voikaan, mutta rukoilija tuntee hänet, joka voi auttaa. Se on Jeesus Kristus! 

Rukoilijan tehtävä on kiinnittää katse Kristukseen ja olla Hänen rakkautensa kanavana. Rukoilijan on luotettava Jeesuksen mahdollisuuksiin ja tunnettava Hänet, joka sanoo: ”Se joka uskoo minuun, tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö.” Joh. 14:12.

3. Herran läsnäolo (engl. presence) on välttämätön 

Kyse ei ole väärällä tavalla ’uskolla parantamisesta’, joka olisi ihmisen suoritus. Kyse ei ole meidän uskosta, vaan Jeesuksen uskosta meissä. Kyse on, että näemme asiat ja tilanteet ’Jeesuksen silmin’, jolle mikä ei ole mahdotonta. 

Meidän on nähtävä oma kyvyttömyytemme ja täydellinen riippuvaisuutemme Jeesuksesta. Meidän on tajuttava, ettemme omassa voimassamme pysty tekemään mitään. Siksi oleellinen asia on Herran läsnäolo Pyhän Henkensä kautta rukoustilanteessa. Hän on ihmeiden tekijä!

4. Nöyryys

Pietari kehotti meitä pukeutumaan nöyryyteen, sillä Herra on ylpeitä vastaan, 1 Piet. 5:5-6. Meidän on tyhjennyttävä asioista, jotka eivät ole Herralle mieleen: itsekkyydestä, ylpeydestä, oman edun tavoittelusta, anteeksiantamattomuudesta, katkeruudesta, juoruilusta yms. Meidän on annettava Herran täyttää meidät Pyhällä Hengellään. 

”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää” Ps. 51:19.”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun Sanani edessä” Jes. 66:2. 

Herra on kokoamassa kansaansa, joka koostuu tavallisista kristityistä. Hän täyttää heidät Hengellään ja ihmeitä tapahtuu. Herra ei etsi kyvykkäitä, lahjakkaita ihmisiä, vaan ihmisiä, jotka rakastavat Jeesusta ja etsivät Jumalan tahtoa ja tekevät sen. 

Aikanaan Paul Cain profetoi: ” Herra nostaa  nimettömän ja kasvottoman sukupolven, jonka kautta tapahtuu voimallisia tekoja ja ihmeitä. Ihmiset kysyvät, kuka tuon teki? Ketään ihmistä ei voida nimetä ja voidaan osoittaa vain Jeesukseen. Jeesus Kristus saa kunnian”.

5. On lisättävä rukouselämäämme ja tunnettava Raamattu

Rukousta ei ole vain pyyntöjen ja omien ajatusten kertominen Herralle. Usein rukouksemme on sitä, että kerromme asiamme Taivaan Isälle ja – aamen. Mutta haluaisiko Herra puhua myös sinulle, mutta et ehtinyt kuuntelemaan? On opeteltava kuuntelemaan, olemaan hiljaa rukouksessa ja annettava Hänelle mahdollisuus puhua. Sen edellytyksenä on säännöllinen rukouselämä Hengessä. Se mahdollistaa Herran tahdon mukaisen toiminnan ja rakentaa sisimpäämme, Juud. 21. 

Raamatun säännöllinen lukeminen muodostaa perustan Jumalan äänen kuulemiselle. Suosittelen, että luet ainakin 2 lukua päivittäin. Usein Pyhä Henki nostaa mieleen jonkun luetun Raamatun kohdan, jonka onkin hänen puhettaan juuri ajankohtaiseen tilanteeseen. Ja Jumala puhe meidän henkeemme on aina linjassa Raamatun kanssa. Jos et tunne Raamattua, on lähes mahdotonta tunnistaa Jumalan ääntä.

6. Keskinäinen yhteys kristittyjen välillä

Healing Room on tarkoitettu koko Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle riippumatta mistä seurakunnasta olet kotoisin. Rukoilijana toimii monista eri kristillisistä seurakunnista tulevia kristittyjä. Tärkeää on tunnustaa Jeesus Kristus henkilökohtaiseksi Vapahtajaksi, antaa Pyhän Hengen toimia kauttaan sekä olla henkisesti että hengellisesti riittävän kypsä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Jeesus jäähyväisrukouksessaan painotti erityisesti yhteyden merkitystä: ”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden (opetuslasten) edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt”, (Joh. 17:21) Kristittyjen yhteydessä on valtava voima ja se on Jumalan tahdon mukaista.

7. Toimiminen rakkaudessa

Kaikki mitä teette, tehkää rakkaudessa. Kun palvelemme rukoustilanteessa rakkaudessa, heijastamme Taivaallisen Isän ajatuksia ja sydäntä rukoiltavaa kohtaan. 

Rukoilija saattaa nähdä  katkeruuden myrkyttämän, anteeksiantamattoman ihmisen, jota inhimillisesti saattaa olla vaikea rakastaa. Mutta Pyhän Hengen silmin nähtynä hän on Jumalan rakastama ihminen, Luojan kuvaksi tehty. 

Rukoilijan tehtävä on heijastaa Isämme rakkautta. Totuus kovettaa ja sulkee sydämen salvat tiukasti kiinni. Mutta rakkauden kohteena oleva ihminen alkaa murtua, vastustus taittuu, kovuus, anteeksiantamattomuus ja katkeruus sulaa. Pikkuhiljaa Jumalan rakkaus muuttaa niin, että tuosta kylmästä ihmisestä on tulee uusi ihminen.

Jeesus Kristus ei viihdyttänyt ihmisiä erilaisilla ohjelmilla kirkoissa. Hän saarnasi evankeliumia, opetti seuraajiaan ja paransi sairaita. Meidän on palattava evankeliumiin, tehtävä mitä Jeesus Kristus teki ja mitä Hän käski seuraajiensa tehdä. 

Susanne Laitinen