Jumalan uskollisuus

“Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri.”
(2 Moos.34:6)

Tämän artikkelin aihe on Jumalan uskollisuudesta ja miten se liittyy helluntaijuhlaan, jota juhlittiin vähän aikaan sitten.  Esittäisin sinulle kysymyksen: mitä uskollisuus merkitsee sinulle? Mitä se tarkoittaa? Arvelisin, että joku vastaa näin: uskollisuus on sitä, että pitää lupauksensa eikä petä tai hylkää.  Jotkut ovat ehkä sopineet parhaan kaverinsa kanssa, että tapahtui mitä tahansa niin he eivät petä toisiaan ja ovat uskollisia ystäviä.

Kristillisessä avioliittoon vihkimisessä aviopuolisot lupaavat, että he ovat uskollisia toisilleen hyvinä ja huonoina päivinä, jopa kuolemaan asti.  Lupauksista huolimatta monet meistä ovat pettäneet antamansa lupauksen tai meitä on petetty. Tämä kaikki voi sisältää paljon häpeää ja syyllisyyttä.  Miksi en kyennyt olemaan uskollinen? Miksi minua kohdeltiin väärin?  Voi olla niin, että pettymyksiä on tullut niin paljon, että on vaikea sitoutua ystävyyteen tai aviopuolisoon. Joillakin on vaikeuksia jopa luottaa siihen, että Jumala olisi uskollinen meille. 

Meillä on toivoa. Meille on luvassa pelastusta, parantumista ja vapautta, koska maailmassa on yksi persoona, joka on aina uskollinen. Hän on maailmankaikkeuden Luoja ja Jumala. Raamattu kuvaa Jumalaa monilla erilaisilla sanoilla. Eräs niistä on vanhurskas. Vanhan testamentin heprean mielessä tuo sana merkitsee Jumalan oikeamielisyyttä.  Se liittyy erottamattomasti siihen, että Jumala pitää tekemänsä liiton Israelin kanssa. Jumala kuvaa sitä avioliittona Israelin kanssa. Jumala on aviomies ja Israel on vaimo.

Jumalan vanhurskaus eli oikeamielisyys näkyy ennen kaikkea liittouskollisuutena. Jumala oli uskollinen solmimalleen liitolle Israelin kansan kanssa, vaikka Israel rikkoi tuon avioliiton monta kertaa. Jumalan uskollisuus näkyy siinä, että hän ei hylkää vaan hän kutsuu edelleen takaisin. Jumala jopa käski profeetta Hooseaa ottamaan vaimokseen prostituoidun. Tuo nainen hylkäsi Hoosean ja meni muiden miesten mukaan.  Silti Jumala käski Hooseaa hakemaan hänet takaisin. Hoosea sai tuntea sitä tuskaa mitä Jumala kokee, kun ihmiset ovat hänelle uskottomia.  

Jumalan uskollisuus näkyy siinä, että hän on täyttänyt lupauksiaan, jotka hän on lausunut satoja vuosia aiemmin. Ihmiset ovat ehkä jo luopuneet toivosta toteutuuko lupaus ollenkaan. MUTTA Jumala on uskollinen tekemilleen lupauksilleen. Jumala puhui Israelin kansalle profeetta Jooelin kautta noin 800 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Jooel ennusti:

”Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä: verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat.” (Jooel 3:1-5)

Tämä lupaus toteutui vuonna 30jKr. helluntaipäivänä.

“Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” (Apt.2:1-4)

Apostoli Pietari totesi tämän jälkeen, että tässä toteutui Jooelin ennustus.  Ajattele: oli odotettu 800 vuotta ja vasta sitten lupaus toteutui!

Helluntaina toteutui vielä vanhempi lupaus. Jumala oli luvannut Israelin kansan esi-isälle Aabrahamille noin 1800 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, että Aabrahamin jälkeläisten kautta koko maailma saisi siunauksen (1 Moos.12:3). Tämä toteutui, kun Jeesuksen juutalaiset oppilaat eli Aabrahamin jälkeläiset alkoivat julistaa tuon ajan kansoille, että synnit voidaan saada anteeksi uskomalla Jeesukseen.

Jumalan uskollisuus näkyy myös uskovien elämässä nykyään. Jeesus löysi minut vuonna 1979. Olen siis ollut uskossa Jeesukseen 41 vuotta! Näinä vuosikymmeninä Jeesus on pitänyt minusta huolta. Vuosina 1988-1989 yritin kieltää Jeesuksen ja elää ilman häntä. Jeesus oli uskollinen. Hän etsi minut uudelleen. Vuosina 1999-2000 elämässäni oli todella pimeä kausi. Pelkäsin, että Jumala oli hyljännyt minut, koska olin tehnyt syntiä ja ollut uskoton Jeesukselle. MUTTA hän oli uskollinen minulle ja uudisti uskoni.

Joku lukija saattaa olla tilanteessa, jossa mietit onko Jumala hyljännyt sinut sen takia, että olet tehnyt syntiä. Sinusta on ehkä tullut riippuvainen alkoholin liikakäytölle. Tai et ole päässyt irti pornon katselusta. Tai katkeruus jotain ihmistä kohtaan on myrkyttänyt sieluasi niin paljon, että et enää luota Jumalaankaan.

Jumala ei hylkää sinua. Hän on uskollinen sinulle!

”Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää.” (2 Tim. 2:13)

Jumala osoittaa uskollisuuttaan sinulle siinä, että hän on valmis antamaan anteeksi.

“Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1. Joh. 1:9)

Me kaikki mietimme millainen tulevaisuus meillä on edessä. Tuleeko uusi epidemia-aalto? Millaisia vaikutuksia koronaepidemialle on maailmantalouteen ja meidän elämäämme? Tämän kaiken keskellä meillä on vain yksi turva. Jumala on uskollinen. Hän ei hylkää eikä jätä. 

“Älkää siis murehtiko: ‘Mitä me nyt syömme?’ tai ‘Mitä me juomme?’ tai ‘Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. ” (Matt.6:31-33)

Tämä on Jumalan lupaus.  Jos olet tilanteessa, että olet lähtenyt seuraamaan Jeesusta, mutta sen takia oma perhe, sisarukset tai aviopuoliso on hyljännyt. Jotkut ovat menettäneet omaisuutensa sen takia. Jeesus lupaa:

“Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän.” (Matt.19:29)

Silloin, kun tuntuu siltä, että tulevaisuutta ei ole tai sitä ei näy niin silloin turvauduttava siihen uskoon, että Jumala on uskollinen.  Jumala on hyvä. Hän on parempi kuin osaat edes kuvitella. Hän on armollisempi kuin osaat edes kuvitella. Hän on uskollisempi kuin osaat kuvitella.

Helluntai on lupaus kaikille uskovaisille: jokainen voi kokea Pyhän Hengen voiman, täyttyä Pyhällä Hengellä ja saada voimaan elää uskovaisena ja todistaa Jeesuksesta. Tämä lupaus ei koske vain niitä, jotka ovat onnistuneet elämään hyvin Jeesuksen seuraajana. Jumalan lupaus oli se, että hän vuodattaa Henkensä KAIKKIEN PÄÄLLE. Jumala on uskollinen, kun hän lupaa jotain. Kun hän sanoo KAIKKIEN niin se koskee myös sinua olipa elämäsi tilanne mikä tahansa. 

Kirjoittajana Healing Room Finland ry:n hallituksen puheenjohtaja, johtava pastori Ari Puonti, Helsinki Vineyard -seurakunta