Yltäkylläisen elämän tiellä

Viime aikojen dramaattiset tapahtumat ovat ravistelleet koko maapallon elämää. Monet rakenteet horjuvat yksilöiden, yritysten ja kokonaisten kansakuntien kohdalla. Jokaisen ihmisen tulisi saada kuulla tänä aikana, että kestävä tulevaisuus ja toivo löytyy ainoastaan evankeliumin todellisuudesta – ei tulevaisuuden talouskasvusta ja tämän maailman korjaustoimenpiteistä.  Elämän hauraus ja rajallisuus on todellista. Evankeliumin kertominen niin, että se tulisi oikeasti ymmärretyksi ja vastaanotetuksi on ollut Suomessa harvinaista herkkua. Seurakunnan kasvu ry:n toteuttama Usko ja Suomi –tutkimus 2018 kertoi madonluvut Suomen seurakunnan yleistilasta. Vain muutama prosentti suomalaisista käy vuosittain edes yhden keskustelun evankeliumin asioista. Miksi? Koska vain pieni osa kristityistä on sisäistänyt perustehtävänsä, lähetyskäskyn täyttämisessä omassa elämässään.  

> KATSO UUTINEN TUTKIMUKSESTA  (avautuu uudessa välilehdessä)”>>> KATSO UUTINEN TUTKIMUKSESTA 

Nämä tutkimukset eivät ole tuoneet juurikaan muutosta, mutta voisiko koronakriisi kääntyä suureksi hengelliseksi siunaukseksi kaiken tämän hädän ja kärsimyksen kautta? Uskon, että voisi. On evankeliumin kertomisen aika. Toimikoon koronakriisi yhtenä vahvana muutoksen tekijänä, niin että seurakunta kääntyy ulospäin ja terve hätä sieluista valtaa kristikansan. Meillä on maailman paras sanoma – yltäkylläinen elämä. Erilaisia tapoja toteuttaa Jumalan kutsua on lukematon määrä ja Pyhä Henki on loistava inspiroija hänen mielensä mukaisissa asioissa.  

Jeesus sanoo:“Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän”, Joh. 10 : 10. Näemme päivittäisessä uutisvirrassa taistelua elämän eri osa-alueilla, jotka vahvistavat Jeesuksen sanoja. Tässä maailmassa on monia varkaita, jotka tappavat ja tekevät tuhoa. Paljon tavoiteltu materiaalinen rikkaus antaa monille paljon, mutta ihmisen onnellisuus on pohjimmiltaan jotain ihan muuta.

Eräs kuuluisa näyttelijä totesi äskettäin: ”Toivon, että kaikki voisivat rikastua ja tulla kuuluisiksi ja kokea kaikkea mitä he ovat koskaan haaveilleet, jotta he näkisivät, että se ei ole vastaus.”

Kristittynä olen yli 30 vuoden aikana kokenut yltäkylläistä elämää. Yltäkylläisen elämän tiellä on ollut iloja, suruja, haasteita, voittoja ja tappioita. Olen saanut kokea, että kaiken keskellä Jumala on hyvä. Avaimet yltäkylläiseen elämään löytyvät läheltä. Jumala ei ole kaukana, kun ihminen kääntyy hänen puoleensa. Tämän nykyisen maailmaa koskettavan kriisin ja tulevien kriisienkin keskellä meillä on varma perustus Kristuksessa, jota mikään ei voi horjuttaa. “Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä”, Hebr. 11 : 3.  

Jumala, joka tuntee päämme hiusten lukumäärän, tietää myös koronakriisin pienintä yksityiskohtaa myöten. Hän tuntee asioiden taustat ja puhuu edelleen palvelijoilleen, omille lapsilleen tässä ajassa. Kristillinen seurakunta on voimallinen kaikkialla, missä se toteuttaa perustehtäväänsä julistaen, parantaen ja vapauttaen lähetyskäskyn mukaan. Jokainen kristitty voi elää yltäkylläistä elämää jokapäiväisessä arjessaan yksinkertaisesti elämällä todeksi Raamatun perusviestiä: “Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne”, Jaak. 1 : 22.  

Uudessa testamentissa Jeesus ja Paavali kertovat kumpikin vain kerran ajatuksen siitä, että ”meidän elämämme todistaa ilman kertomista”. Sen sijaan 233 kertaa he tuovat esiin sanat ‘menkää’ tai ‘he menivät’ ja ‘kertoivat’ tai käytännössä tekivät todeksi evankeliumia. Pelkästään näiden lukujen suhde pitäisi puhutella meitä. Olla valona ja suolana on ennen kaikkea tekemistä – puhumista, kertomista eri tavoin. Toki ymmärrämme, että elämässämme pitäisi näkyä evankeliumin todellisuus myös ilman sanoja. Mikäli elämässämme ei näy Hengen hedelmä kuten Galatalaiskirje 5 : 22 kertoo, niin puheemme ja tekemisemme on onttoa. 

Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden, 1 Tim. 2 : 3-4. Kukaan ei voi korvata juuri sinua ja sinun mahdollisuuksiasi vaikuttaa omassa elinpiirissäsi ihmisten parissa, joita tunnet. Juuri sinut on kutsuttu olemaan suolana ja valona siellä, missä elät ja vaikutat. Rukoile ja vietä aikaa Jumalan läheisyydessä erityisesti näinä aikoina, lue Raamattua ja varustaudu Hengessä ja lähde liikkeelle levosta käsin. Hän johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat, Jer. 31 : 9. Näin tehden saat kokea yltäkylläistä elämää ja elää todeksi myös Jeesuksen sanat: “Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa “, Joh. 4 : 34.

Markku Laitinen

toiminnanjohtaja

Healing Rooms Finland ry

Iloinen 20 -luku on alkanut?

Viime vuosisadan historiaa lukiessa 1920-luku kuvataan usein iloiseksi ja vallattomaksi vuosikymmeneksi, jolloin jazz soi, elintaso nousi ja elettiin monella tapaa dynaamisen uudistumisen aikakautta.  Ihmiskunta on taas siirtynyt uudelle 20-luvulle, mutta kuinka iloinen alkanut vuosikymmen tulee olemaan?   Vuoden ensimmäiset päivät ovat täyttyneet erilaisista globaaleista uhkakuvista ja haasteista eri puolilla maailmaa. Tulevaisuuden epävarmuus ja elämän tarkoituksen kysymykset ovat yhä useampien mielessä. Kristillisyyden alasajo yhteiskunnassa luo arvotyhjiön, jonka seurauksena ihmisten henkinen huonovointisuus ja hätä lisääntyy.  

Healing Room Finland ry haluaa vastata tähän arvotyhjiön tuomaan haasteeseen tuomalla perustoiminnassaan yhä enemmän eri medioiden kautta esiin koko evankeliumia ja kouluttamalla kristittyjä toimimaan Pyhän Hengen voimassa. Tavoitteena on tehdä opetusvideoita aiheista, miten parantaa sairaita ja tavoittaa ihmisiä evankeliumilla. Tähän kaikkeen tarvitsemme varoja. Voitko antaa tukesi tähän?  Tule työmme säännölliseksi tukijaksi. 

Jeesus Kristus parantaa, pelastaa ja vapauttaa yhä tänään. Hän ei viihdyttänyt ihmisiä kirkoissa vaan julisti sanaa Pyhän Hengen voimassa ja ihmisten elämät muuttuivat. Pyhässä Hengessä julistetussa Jumalan sanassa on edelleen muuttava voima. Voimme tehdä 2020-luvun iloiseksi monen elämässä, kun rohkeasti julistamme ja elämme todeksi Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu.  Jumala haluaa antaa iloa arkeesi. Hän haluaa johdattaa sinua elämässäsi ja Hänellä on hyvät suunnitelmat tulevaisuutesi varalle. 

Rukousklinikoilla eri puolilla Suomea olemme nähneet ja kokeneet Jumalan parantavaa työtä ; fyysisissä sairauksissa sekä erilaisissa elämän vaikeuksissa ja haasteissa.  Työmme jatkuu taas joulutauon jälkeen ja olet tervetullut vierailemaan rukousklinikalla elämäsi kipujen, kysymysten ja kärsimysten keskellä.  Olet tärkeä ja sinua rakastetaan. 

Tervetuloa rukousklinikalle!

Markku ja Susanne Laitinen

Healing Rooms Finland  toiminnanjohto

On muutoksen aika, osa 4

Kuulin äskettäin kaupungista, jonne Jumala näyttää laskeneen siunauksensa. Kaupungin eri seurakuntien pastoreilla on hyvä yhteys. He kokoontuvat säännöllisesti rukoilemaan yhdessä, johdatusta työhönsä, yhteystyön vahvistumista kaupungin parhaaksi niin, että Jumalan mielenmukaiset asiat voisivat edetä kaikilla rintamilla.

Lue Näky-lehden artikkelisarjan viimeinen jakso kokonaan TÄÄLTÄ

Koe Jumalan rakkaus

Ihmisen elämän tärkein asia olisi saada kokea oman Luojansa, elävän Jumalan todellisuus omassa elämässä.  Jumala haluaa solmia henkilökohtaisen rakkaussuhteen jokaisen ihmisen kanssa. Tämä suhde on kuin avioliitto, jossa on tarkoitus elää aina yhdessä.  Jumala ei halua, että hänestä erotaan vaan että häneen rakastuttaisiin aina uudestaan. Jos suhde on etääntynyt, väljähtynyt tai sitä ei ole koskaan muodostunut, tänään on mahdollisuus muutokseen.  Jumalan rakkaus on mittaamaton sinua kohtaan ja hän vain odottaa, että saisi sulkea sinut syliisi.  Älä jää ulkokehällä tarkkailijaksi, vaan käänny rukouksessa omin sanoin Jumalan puoleen. Sano Jumalalle sydämessäsi tai ääneen esimerkiksi näillä sanoilla: ”Tässä olen – ota koko elämäni sinun käsiisi.  Haluan oppia tuntemaan sinut.”

Rukousklinikoilla eri puolilla Suomea palvelevat tiimiläiset edustavat tätä joukkoa, jotka ovat kohdanneet Jumalan rakkauden todellisuuden ja saaneet astua aitoon suhteeseen Luojansa kanssa. Monet ovat kohdanneet omassa ja läheisten elämässä Jumalan parantavan kosketuksen, joko fyysisissä sairauksissa sekä erilaisissa elämän vaikeuksissa ja haasteissa.  Jumala on rakkaus ja haluaa tuoda valoaan tähän kipujen ja kamppailujen maailmaan.

Healing Room -työ jatkuu kesätauon jälkeen ja olet tervetullut vierailemaan rukousklinikalle ja tuomaan elämäsi asiat, kivut, kysymykset ja kärsimykset elävän Jumalan eteen.  Olet tärkeä ja sinua rakastetaan. 

Tervetuloa rukoiltavaksi rukousklinikalle!

Siunauksellista alkavaa syyskautta

Markku ja Susanne Laitinen

Healing Rooms Finland ry toiminnanjohto

ON TULLUT MUUTOKSEN AIKA, OSA 1

Uskon, että on muutoksen aika!

Rukoilen, että Suomeen voisi vauhdilla syntyä laaja kristittyjen verkosto ja yhteisrintama, johon kuuluisi seurakuntia, palvelutehtäviä ja esirukousverkostoja, jotka yhä enemmän rohkaisisivat toisiaan, rakentaisivat keskinäistä yhteyttä. Tule mukaan tähän rukoukseen kanssani.

Lue tästä lisää oheisesta artikkelistani juuri ilmestyneessä Näky-lehdessä.

Markku Laitinen
toiminnanjohtaja
Healing Rooms Finland ry

LUE ARTIKKELI TÄSTÄ

EVANKELIUMIN JA IHMEIDEN AIKA EI OLE OHI!

Seurakunnan, Kristuksen ruumiin on noustava sitä vaivaavasta halvaustilasta

On aika nousta ja näkyä!

On kristittyjen yhteyden rakentamisen ja evankeliumin julistamisen aika Suomessa ja Euroopassa. Ihmiset kaipaavat elävän Jumalan kosketusta. Uskomme, että Jumala kutsuu tähän työhön kaikkia sukupolvia kaikista kansoista. 

Elämme tällä hetkellä Suomessa tilanteessa, jossa kyseenalaistetaan Jumalan yliluonnollinen työ ihmeineen ja merkkeineen. Moni tuntuu hyväksyneen vallitsevan nykytilan: “ihmeiden aika on ohi eikä niitä tule tavoitella”. Ihmeisiin uskomista, johon koko parantumisen alue kuuluu, jopa paheksutaan ja pilkataan.

Uuden Testamentin perusjulistus antaa kuitenkin aivan toisenlaisen kuvan ja haasteen yksittäiselle kristitylle ja koko seurakunnalle. Meitä kutsutaan kasvamaan uskossa ja Kristuksen tuntemisessa. Meitä kutsutaan uskomaan ihmeiden Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ihmisjärki on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ihmisjärjen asettaminen yksittäisen kristityn tai seurakunnan pääksi ja hallitsijaksi onkin yksi suurimpia syitä seurakunnan alennustilaan Suomessa ja Euroopassa. Emme ole osanneet elää todeksi kristillisyyttä tavalla, jonka ensimmäiset kristityt mallinsivat meille.  

Monet sanovat, että tarvitsemme uskonpuhdistusta. Mekin uskomme niin. Emme kuitenkaan usko, että meitä kutsutaan palaamaan tänä uskonpuhdistuksen juhlavuonna 1500 -luvun reformaatioon, vaikka monella tapaa arvostamme ja kunnioitamme Martti Lutherin ja jo ennen häntä toimineen esiuskonpuhdistajan Jan Husin merkittävää elämäntyötä. Uskomme, että Jumala kutsuu meitä palaamaan alkuperäiseen evankeliumiin ja oppimaan Apostolien teoissa kuvattua tapaa elää opetuslapsina. Meitä ei kutsuta enää toteuttamaan kopiota viime vuosikymmenten ja -satojen tavasta toteuttaa kristillisyyttä. Sen seurauksena olemme tilanteessa, että kirkkoja ja seurakunnan tiloja kyllä riittää, mutta niiden käyttö on vähäistä ja niissä tapahtuu sangen vähän mitään siitä, mitä Raamatun mukaisesti pitäisi tapahtua: sielujen pelastumista, parantumisia ja vapautumisia erilaisista sairauksista ja taakoista.       

Jumala antoi meille Sanansa kaikkia aikoja varten ja tämä Sana kutsuu seurakuntaa olemaan ei vain sanan kuulija vaan sen tekijä. (Jaak. 1 : 22 – 23).  

Sanan tekijänä oleminen tarkoittaa rohkeaa Jeesuksen seuraamista. Se tarkoittaa, että emme mukaudu tämän ajan henkeen, joka kieltää Jumalan voiman ja jossa kaiken toiminnan tulisikin olla ihmisjärjellä ymmärrettävää ja selitettävissä. Se tarkoittaa, että julistamme rohkeasti ristiinnaulittua Jeesusta, hänen kuolemaansa ja ylösnousemusta Pyhän Hengen voimassa. Se tarkoittaa, että ojennamme kätemme sairaiden puoleen ja Raamatun mukaan parannamme sairaat,  vapautamme vangitut ja päästämme taakoitetut vapaaksi (Mark.16). Jos jokainen kristitty keskittyy kutsuunsa, silloin jää myös yhä vähemmän aikaa toisarvoisille ja kehällisille kysymyksille ja epärakentaville väittelyille. 

Kovin suurta Hengen armoitusta ja erottelukykyä ei tarvita, että huomaa sielunvihollisen yrittävän kylvää jatkuvasti epäsopua ja hajaannusta kristittyjen välille ja yhteiskuntaan. Eripuran seurauksena tapahtuu loukkaantumista ja hajaannusta. 

Meidän kristittyjen tulee olla maailmalle esimerkkinä myös siitä, että meidät tunnetaan keskinäistä rakkaudesta. Siitä, että rakastamme toisiamme niinkuin Jeesus on meitä rakastanut. On aika rakentaa kunnioituksen kulttuuria ja rakentaa yhteyttä ja aitoa yhteistyötä kristittyjen välillä. Meillä on yhteinen vihollinen eikä meillä ole sotaa lihaa eikä verta vastaan (Ef. 6). Jokainen kristitty on  tärkeä yhteyden rakentaja omalla paikallaan ja me Healing Rooms -palvelutyössä haluamme tehdä oman osamme mahdollisimman hyvin. Nyt on evankeliumin julistamisen aika kaikin tavoin ja kaikilla lahjoilla. Lähdetään yhdessä liikkeelle!

Markku ja Susanne Laitinen

Healing Rooms Finland ry

www.healingrooms.fi

TARVITAAN PELASTAJAA

Pelastajia on monenlaisia: ilma- ja meripelastajia, ensihoitajia ja lääkäreitä, palopelastajia ja monia muita. Sielunhätään tarvitaan sielunpelastaja. Siihen ei auta pappi, pastori, diakoni, munkki, jumaluus, rituaalit eikä edes hyvä elämä. Millään näillä ei ole voimaa pelastaa. Jumala itse näki, ettei mistään tai kenestäkään ollut pelastajaksi ja antoi oman Poikansa. Jumalan Poika eli ihmisenä, mutta täysin kuuliaisena Taivaan Isälle. Hän teki kaiken mitä Isä kehotti häntä tekemään ja sanomaan.

Sen takia Jeesuksen sanoissa oli ja on yhä voima. Minne ikinä hän meni, ihmiset tunkeutuivat hänen lähelleen kuulemaan hänen sanojaan ja parantumaan sairauksistaan. Tavalliset ihmiset rakastivat Jeesusta, mutta uskonnolliset vihasivat. Vuosien kuluessa viha kasvoi ja Jeesuksen maanpäällinen aika tuli päätökseen. Uskonnollisten johtajien kiihottamana kansa huusi: “Ristiinnaulitkaa, ristiinnaulitkaa!”

Ristillä roikkuessaan Jeesus jatkoi pelastavaa työtään. Toinen samaanaikaan ristiinnaulittu mies pyysi Jeesusta muistamaan häntä taivaan valtakunnassa ja Jeesus vastasi: “Tänä päivänä sinä olet kanssani paratiisissa.” 1)

Jeesuksesta tuli sielunpelastaja, ei vaan yhden vaan kaikkien ihmisten. Uskomalla Jeesukseen voi saada synnit anteeksi ja rauhan sieluunsa. Anna se mitä sinulla on Jeesukselle, niin hän antaa sinulle sen, mitä hänellä on.

Rukoile kanssamme tämä lyhyt rukous: “Jeesus, minä tarvitsen pelastajaa. Annan elämäni sinulle kokonaan synteineni kaikkineen, tule elämäni Herraksi.”

Tämän jälkeen ota yhteyttä seurakunnan työntekijään ja kerro, että rukoilit pelastusrukouksen ja haluaisit oppia lisää Jeesuksesta. Voit tutustua uskon perusasioihin Alfa-kurssilla, johona suosittelemme hakeutumaan. Lue lisää netistä hakusanalla Alfa-kurssi.

Susanne ja Markku Laitinen

Healing Rooms Finland ry

1) Luuk. 23:43

USKO JEESUKSEEN

Jokainen uskoon johonkin: itseensä, osaamiseensa, tulevaisuuteen, talouden paranemiseen tai yliluonnolliseen joitain mainitaksemme. Mutta onko usko Jeesukseen enää tarpeellinen nyky-yhteiskunnassa? Mitä lisäarvoa Jeesus voi antaa ihmiselle, jolla on jo kaikkea? Entä ihmiselle, joilla ei ole kaikkea? Ihmiselle, joka kamppailee sairauksien, köyhyyden, vähäosaisuuden kanssa päivästä toiseen, sukupolvesta toiseen.

Se sanoma, jonka Jeesus toi 2000 vuotta sitten, vaikuttaa yhä tässä ajassa niiden elämässä, köyhien ja rikkaiden, jotka saavat kuulla sen. Ikävä kyllä yhä harvempi saa. 

Jeesuksen sanoma on radikaali ja linjaa periaatteita, toimintatapoja ja käyttäytymissääntöjä. Sanoman ydin on, että uskomalla Jeesukseen Kristuksen saa synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Uskomalla Jeesukseen saa Pyhän Hengen, joka tekee Jeesuksen todelliseksi ihmiselle ja antaa voiman elämään. Uskomalla Jeesukseen voi saada kokea yliluonnollisen parantumisen sairauksista tai vapautumisen riippuvuuksista. Uskomalla Jeesukseen, hänen opetuksiinsa ja toimimalla niiden mukaan ihminen saa siunauksen ja hyvyyttä elämäänsä. Voiko olla parempaa elämänohjetta kuin: “se mitä haluat ihmisten teille tekevän, niin tehkää te heille” tai “ rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. Jos haluat tulla rakastetuksi, rakasta ensin muita. Jos opin rakastamaan itseäni, puhumaan itselleni kauniisti ja ystävällisesti, osaan sen tehdä myös muille.

Jeesuksen sanoma on edelleen relevantti niin rikkaalle kuin köyhälle ja aivan tavalliselle ihmiselle. Ja lisäksi se on tuiki tarpeellinen, sillä ilman Jeesusta ei kukaan pelastu. Voimme uskoa mihin vaan, mutta vain usko Jeesukseen pelastaa. Valitse siis oikein, että tuo valinta kantaa iankaikkisuudenkin edessä, jolloin ei ole enää mahdollisuus valita.

Susanne ja Markku Laitinen

Healing Rooms Finland ry

1) Matt.7:12

2) Mark. 12:31