Rauha myrskyn keskellä

Koronavirus on saanut aikaan ennennäkemättömän dominoefektin koko yhteiskuntaan ja vaikuttaa jokaisen ihmiseen  tavalla, jota ei olla koskaan ennen koettu. Maiden rajoja ja toimintoja mm. oppilaitoksia suljetaan, kokoontumisia, harrastuksia ja hoivakotikäyntejä rajoitetaan, globaali ja kansallinen kaupankäynti ja yritystoiminta on lähes seisahtunut ja ihmiset ovat eristäytyneet koteihin. Yritysten rahoitusta helpotetaan, jotta akuutti kassakriisi voitaisiin ehkäistä ja konkurssi- ja työttömyysaalto välttää. Uhan tuntu on todellinen ja koskee elämän perusasioita kuten terveyttä, taloutta ja rakkaita läheisiä. Osa ihmisistä kokee ajankohtaisen tilanteen ahdistavana.

Genesaret-järvi Israelissa on idästä vuorten ympäröimä syvä järvi ja olosuhteista johtuen siellä saattaa nousta myrsky hyvin lyhyen ajan sisällä.  Matteuksen evankeliumin 8 luku jakeesta 23 alkaen kuvaa tilannetta, jossa myrsky nousi äkillisesti. Luukas 8:23 puolestaan käyttää sanaa, että järvelle syöksyi myrskytuuli. Tilanne eskaloitui siis nopeasti. Yhtäkkiä Jeesus ja opetuslapset olivat henkeäuhkaavassa tilanteessa. Aallot löivät yli veneen ja opetuslapset taistelivat, ettei vene uppoaisi. Vaikka muutama opetuslapsista oli alan ammattilaisia (kalastajia), he olivat pulassa. Inhimilliset taidot eivät riittäneet ja he huusivat: “Opettaja, me hukumme!”. Tilanne oli katastrofaalinen.

Missä Jeesus oli? Miksi hän oli jättänyt opetuslapset taistelemaan yksin katastrofia vastaan? Hän oli nukkumassa! Jeesus nukkui veneessä myrskystä huolimatta! Jeesus ei ollut huolissaan olosuhteista, koska ne eivät voineet horjuttaa sisäistä rauhaa, josta käsin hän eli.

Mistä sinun rauhasi kumpuaa? Jos rauhan lähde on taloudellisessa vakaudessa, kassakriisi tai työttömyys horjuuttaa sitä. Moni asia elämässä voi horjua, jos perusta ei ole kunnossa. Kristityn rauhan lähde on sama rauha, joka Jeesuksella oli: Pyhä Henki. Jos Kaikkivaltias Luoja on kanssamme, onko meillä oikeastaan hätää?

Jeesus sanoi: “Minä annan teille rauhan. En sellaista, mitä maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun,” Joh. 14. Jeesus nukkui myrskyssä ja opetuslapsetkin pelastuivat, koska matkustajana oli itse Rauha.

Myrsky ei ole ongelma silloin kun veneessä on Vapahtaja. Tämän ajankohtaisen myrskyn keskellä meidän tulee valita, mihin kiinnitämme sydämemme: olosuhteisiin vai ikuisiin arvoihin. Otetaan veneeseen Jeesus matkaan.

Käännä katseesi nyt Jeesukseen, rukoile häntä ja pyydä häntä elämääsi. Hän on lähellä sinua. Jeesus sanoi: “Minä en sinua hylkää enkä jätä!” 

Lue Isän rakkauskirje tästä: (linkki HR:n sivuille https://www.healingrooms.fi/isan-rakkauskirje/)

Susanne Laitinen

Kollektiivinen dementia

Yksi asia on mietityttänyt minua. Mistä johtuu se, että osa meistä kristityistä on tullut koviksi ja tuomitseviksi muita ihmisiä kohtaan? Vaivaako osaa kristikunnasta kollektiivinen dementia? Emmekö muista, mistä olemme tulleet? Emmekö muista, mikä on kristinuskon ydin? Ydin on siinä, että Jumala osoitti meille rakkautensa siinä, että antoi Poikansa kuolla edestämme, kun olimme vielä syntisiä, Room 5:8. 

Eikö niin, että jokainen meistä on/on ollut tuossa syntisen paikalla. Jokaisen kuormana on kantaa menneitä ja nykyisiä virheitä ja syntejä, näkyviä tai näkymättömiä, julkisia tai salaisia. Mikä antaa siis osalle kristityistä oikeuden tuomita muita ja asettua ylempään asemaan muihin nähden? Jeesus kun ei kutsunut seuraajiaan menemään ja tuomitsemaan kaikkia kansoja, vaan menemään ja julistamaan evankeliumia kaikkeen maailmaan ja kertomaan Isän rakkaudesta ihmistä kohtaan. 

Jos Jumala olisi halunnut lähettää tuomitsijan, hän olisi tehnyt sen. Mutta Hän halusi lähettää Pelastajan, ettei yksikään, joka uskoo Jeesukseen kuole, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jeesus vietti aikaa syntisten ja uskonnollisille ihmisille epäkelpojen ihmisten kanssa. Hänen ehdoton hyväksyntänsä ja rakkautensa totuudesta tinkimättä muutti etsivien ihmisten elämän.  Totuus ilman rakkautta rikkoo. Rakkaus ilman totuutta on kuin ruumis ilman rankaa, mutta totuus rakkaudessa eheyttää, ohjaa oikealle tielle ja muuttaa sydämet.

Siksi peräänkuulutan vallankumousta, jossa kristityt alkavat rohkeasti kertomaan Jeesuksen rakkaudesta. Otetaan ihmiset vastaan sellaisina kuin ovat luottaen, että Pyhä Henki osoittaa synnin synniksi ja muuttaa sydämet. Me emme voi sitä tehdä. Pysytään siis tehtävänannossa: kerrotaan evankeliumia ymmärrettävästi ja rakastetaan ihmisiä. 

Tänä päivänä Isä kutsuu kotiin eksyneitä ja tietä etsiviä niin kuin jokaista meitä aikanaan on kutsunut. Emmekö siis ojentaisi kätemme auttamaan muita, ei lyömään? Annettaisiinko ihmisten viimeinkin löytää rakastava Isä, joka on etsinyt heitä jo kauan ja kutsunut heitä kotiin eikä estetä heitä?

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, kuten Joh. 3:16 kertoo.

Susanne Laitinen

Iloinen 20 -luku on alkanut?

Viime vuosisadan historiaa lukiessa 1920-luku kuvataan usein iloiseksi ja vallattomaksi vuosikymmeneksi, jolloin jazz soi, elintaso nousi ja elettiin monella tapaa dynaamisen uudistumisen aikakautta.  Ihmiskunta on taas siirtynyt uudelle 20-luvulle, mutta kuinka iloinen alkanut vuosikymmen tulee olemaan?   Vuoden ensimmäiset päivät ovat täyttyneet erilaisista globaaleista uhkakuvista ja haasteista eri puolilla maailmaa. Tulevaisuuden epävarmuus ja elämän tarkoituksen kysymykset ovat yhä useampien mielessä. Kristillisyyden alasajo yhteiskunnassa luo arvotyhjiön, jonka seurauksena ihmisten henkinen huonovointisuus ja hätä lisääntyy.  

Healing Room Finland ry haluaa vastata tähän arvotyhjiön tuomaan haasteeseen tuomalla perustoiminnassaan yhä enemmän eri medioiden kautta esiin koko evankeliumia ja kouluttamalla kristittyjä toimimaan Pyhän Hengen voimassa. Tavoitteena on tehdä opetusvideoita aiheista, miten parantaa sairaita ja tavoittaa ihmisiä evankeliumilla. Tähän kaikkeen tarvitsemme varoja. Voitko antaa tukesi tähän?  Tule työmme säännölliseksi tukijaksi. 

Jeesus Kristus parantaa, pelastaa ja vapauttaa yhä tänään. Hän ei viihdyttänyt ihmisiä kirkoissa vaan julisti sanaa Pyhän Hengen voimassa ja ihmisten elämät muuttuivat. Pyhässä Hengessä julistetussa Jumalan sanassa on edelleen muuttava voima. Voimme tehdä 2020-luvun iloiseksi monen elämässä, kun rohkeasti julistamme ja elämme todeksi Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu.  Jumala haluaa antaa iloa arkeesi. Hän haluaa johdattaa sinua elämässäsi ja Hänellä on hyvät suunnitelmat tulevaisuutesi varalle. 

Rukousklinikoilla eri puolilla Suomea olemme nähneet ja kokeneet Jumalan parantavaa työtä ; fyysisissä sairauksissa sekä erilaisissa elämän vaikeuksissa ja haasteissa.  Työmme jatkuu taas joulutauon jälkeen ja olet tervetullut vierailemaan rukousklinikalla elämäsi kipujen, kysymysten ja kärsimysten keskellä.  Olet tärkeä ja sinua rakastetaan. 

Tervetuloa rukousklinikalle!

Markku ja Susanne Laitinen

Healing Rooms Finland  toiminnanjohto

Parantajan palveluksessa

  1. Meidän on tultava uskovaisiksi!

Meidän on uskottava koko evankeliumi. Uskottava sekin, että koko Jeesuksen Kristuksen toiminta, josta luemme tapahtuneen 2000 vuotta sitten, jatkuu yhä tänä päivänä. Seurakunnassa julistamme, että synnit ovat anteeksi annetut Jeesuksen nimessä, mutta julistammeko halvaantuneelle, että nouse sängystäsi ylös ja kävele? 

Jeesus sanoi, Matt. 9:6: ”Jotta tietäisitte, että minulla on valta antaa synnit anteeksi” ja kääntyi halvaantuneen puoleen sanoen ”Nouse ylös sängystäsi ja kävele” ja näin tapahtui. Tiedätkö, Matteuksen evankeliumi 21:22 sanoo ”…mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte”. Tämän takana on se, että ”Kristus asuu minussa, kirkkauden toivo” ja  Efesolaiskirjeen sanoin 1:19: ”Miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa  meissä uskovissa. Se on sama voima, joka  herätti Kristuksen kuolleesta!” 

Meidän on uskottava Jumalaan, jolle kaikki on mahdollista ja joka haluaa tänä päivänä tehdä kristittyjen kautta niitä tekoja, mitä Hänen Poikansa teki.

2. Meidän on katsottava Kristukseen ja Hänen mahdollisuuksiin, ei omiimme!

On monia seikkoja, jotka estävät rukoilemasta sairaiden puolesta. Vallalla saattaa olla ajatus, että rukouksella parantuminen ei ole enää tätä päivää varten. Tai osittain  uskotaan, että Jeesus voi parantaa, mutta opetuksen puute tai epäusko/epäily estää. 

Tiedätkö, että epäusko lähes hukutti Pietarin, Matt. 14. Jeesuksen kävellessä veden päällä hän sanoi Pietarille: ”Tule”. Niin kauan kun Pietari katsoi Jeesukseen, hän pysyi veden pinnalla. Mutta kun katse alkoi harhailla olosuhteisiin, hän näki myrskyävän meren ja tajusi oman avuttomuutensa ja pienuutensa – hän alkoi vajota. Näin käy helposti meillekin. Jos sairaan puolesta rukoillessa katsomme omiin mahdollisuuksiimme, tilanne on epätoivoinen. Edessä on myrskyävä meri, johon hukkuu. Kuinka voisi pieni rukoilija auttaa? Ei voikaan, mutta rukoilija tuntee hänet, joka voi auttaa. Se on Jeesus Kristus! 

Rukoilijan tehtävä on kiinnittää katse Kristukseen ja olla Hänen rakkautensa kanavana. Rukoilijan on luotettava Jeesuksen mahdollisuuksiin ja tunnettava Hänet, joka sanoo: ”Se joka uskoo minuun, tekee niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö.” Joh. 14:12.

3. Herran läsnäolo (engl. presence) on välttämätön 

Kyse ei ole väärällä tavalla ’uskolla parantamisesta’, joka olisi ihmisen suoritus. Kyse ei ole meidän uskosta, vaan Jeesuksen uskosta meissä. Kyse on, että näemme asiat ja tilanteet ’Jeesuksen silmin’, jolle mikä ei ole mahdotonta. 

Meidän on nähtävä oma kyvyttömyytemme ja täydellinen riippuvaisuutemme Jeesuksesta. Meidän on tajuttava, ettemme omassa voimassamme pysty tekemään mitään. Siksi oleellinen asia on Herran läsnäolo Pyhän Henkensä kautta rukoustilanteessa. Hän on ihmeiden tekijä!

4. Nöyryys

Pietari kehotti meitä pukeutumaan nöyryyteen, sillä Herra on ylpeitä vastaan, 1 Piet. 5:5-6. Meidän on tyhjennyttävä asioista, jotka eivät ole Herralle mieleen: itsekkyydestä, ylpeydestä, oman edun tavoittelusta, anteeksiantamattomuudesta, katkeruudesta, juoruilusta yms. Meidän on annettava Herran täyttää meidät Pyhällä Hengellään. 

”Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää” Ps. 51:19.”Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun Sanani edessä” Jes. 66:2. 

Herra on kokoamassa kansaansa, joka koostuu tavallisista kristityistä. Hän täyttää heidät Hengellään ja ihmeitä tapahtuu. Herra ei etsi kyvykkäitä, lahjakkaita ihmisiä, vaan ihmisiä, jotka rakastavat Jeesusta ja etsivät Jumalan tahtoa ja tekevät sen. 

Aikanaan Paul Cain profetoi: ” Herra nostaa  nimettömän ja kasvottoman sukupolven, jonka kautta tapahtuu voimallisia tekoja ja ihmeitä. Ihmiset kysyvät, kuka tuon teki? Ketään ihmistä ei voida nimetä ja voidaan osoittaa vain Jeesukseen. Jeesus Kristus saa kunnian”.

5. On lisättävä rukouselämäämme ja tunnettava Raamattu

Rukousta ei ole vain pyyntöjen ja omien ajatusten kertominen Herralle. Usein rukouksemme on sitä, että kerromme asiamme Taivaan Isälle ja – aamen. Mutta haluaisiko Herra puhua myös sinulle, mutta et ehtinyt kuuntelemaan? On opeteltava kuuntelemaan, olemaan hiljaa rukouksessa ja annettava Hänelle mahdollisuus puhua. Sen edellytyksenä on säännöllinen rukouselämä Hengessä. Se mahdollistaa Herran tahdon mukaisen toiminnan ja rakentaa sisimpäämme, Juud. 21. 

Raamatun säännöllinen lukeminen muodostaa perustan Jumalan äänen kuulemiselle. Suosittelen, että luet ainakin 2 lukua päivittäin. Usein Pyhä Henki nostaa mieleen jonkun luetun Raamatun kohdan, jonka onkin hänen puhettaan juuri ajankohtaiseen tilanteeseen. Ja Jumala puhe meidän henkeemme on aina linjassa Raamatun kanssa. Jos et tunne Raamattua, on lähes mahdotonta tunnistaa Jumalan ääntä.

6. Keskinäinen yhteys kristittyjen välillä

Healing Room on tarkoitettu koko Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle riippumatta mistä seurakunnasta olet kotoisin. Rukoilijana toimii monista eri kristillisistä seurakunnista tulevia kristittyjä. Tärkeää on tunnustaa Jeesus Kristus henkilökohtaiseksi Vapahtajaksi, antaa Pyhän Hengen toimia kauttaan sekä olla henkisesti että hengellisesti riittävän kypsä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Jeesus jäähyväisrukouksessaan painotti erityisesti yhteyden merkitystä: ”Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden (opetuslasten) edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt”, (Joh. 17:21) Kristittyjen yhteydessä on valtava voima ja se on Jumalan tahdon mukaista.

7. Toimiminen rakkaudessa

Kaikki mitä teette, tehkää rakkaudessa. Kun palvelemme rukoustilanteessa rakkaudessa, heijastamme Taivaallisen Isän ajatuksia ja sydäntä rukoiltavaa kohtaan. 

Rukoilija saattaa nähdä  katkeruuden myrkyttämän, anteeksiantamattoman ihmisen, jota inhimillisesti saattaa olla vaikea rakastaa. Mutta Pyhän Hengen silmin nähtynä hän on Jumalan rakastama ihminen, Luojan kuvaksi tehty. 

Rukoilijan tehtävä on heijastaa Isämme rakkautta. Totuus kovettaa ja sulkee sydämen salvat tiukasti kiinni. Mutta rakkauden kohteena oleva ihminen alkaa murtua, vastustus taittuu, kovuus, anteeksiantamattomuus ja katkeruus sulaa. Pikkuhiljaa Jumalan rakkaus muuttaa niin, että tuosta kylmästä ihmisestä on tulee uusi ihminen.

Jeesus Kristus ei viihdyttänyt ihmisiä erilaisilla ohjelmilla kirkoissa. Hän saarnasi evankeliumia, opetti seuraajiaan ja paransi sairaita. Meidän on palattava evankeliumiin, tehtävä mitä Jeesus Kristus teki ja mitä Hän käski seuraajiensa tehdä. 

Susanne Laitinen

Mene, sinun poikasi elää!

Johanneksen evankeliumi 4:47-54

Epätoivo saa ihmisen liikkeelle. Epätoivo ajaa etsimään kaikkea mahdollista apua. Jos joku voisi auttaa.

Eräs virkamies oli epätoivoinen, sillä hänen poikansa oli kuolemansairas. Virkamies oli kuullut Jeesuksesta, joka paransi sairaita. Hän lähti matkaan ja onnistui pääsemään väkijoukon läpi Jeesuksen läheisyyteen ja kertomaan hänelle ongelmansa: “Tule ja paranna poikani, joka on kuolemansairas”. Jeesus vastasi hänelle: “Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko.” Virkamies ei lannistunut, vaan pyysi uudelleen: “Tule, ennen kuin minun lapseni kuolee”.

Tuohon aikaan lääketieteen keinot olivat vähäiset ja mies etsi epätoivoisesti apua jostain. Nykyajan lääketiede on kehittynyt, mutta senkin rajat tulevat voivat tulla vastaan, kun sairaus ei reagoi hoidoille ja on viemässä hautaan. Tällöin moni etsii apua erilaisista rajatieteen hoidoista ja mystiikasta. Voisiko joku auttaa?

Virkamiehen toivo syttyi, kun joku kertoi hänelle Jeesuksesta, jonka kautta sairaita parani. Toivo sai hänet liikkeelle. Hän ei lannistunut, vaikka Jeesus ei heti vastannut hänen pyyntöön. Epätoivo sai hänet sinnikkääksi, hän pyysi uudelleen apua ja sai sanan: ” Mene, sinun poikasi elää.” Virkamies uskoi sanan, jossa oli auktoriteettia ja voimaa. Mies jotenkin tunnisti sanan erityislaatuisuuden, uskoi ja otti parantumisen pojalleen.

Jeesuksen läsnäolossa oli jotain erityistä. Jeesuksen usko tarttui virkamieheen ja tämä uskoi sanan ja lähti kotia kohti. Jonkun ajan kuluttua hänelle tultiin kertomaan, että poika oli parantunut sillä hetkellä kuin tuo sana – sinun poikasi elää – oli sanottu.

Tässä kertomuksessa ‘rukoilijalla’ oli uskoa ja usko syntyi puhutun sanan kautta vrkamieheen. Jeesuksen ympärillä oli taivaan ilmapiiri. Taivaan ilmapiiri on täynnä uskoa, voimaa ja auktoriteettia. Se näkee ja ymmärtää, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Taivaan ilmapiiri on siellä, missä Pyhä Henki on läsnä. Taivaan ilmapiiri synnytti uskon ja toi parantumisen. Tässä kertomuksessa uskoa parantumiseen oli rukoilijalla (Jeesus) mutta myös rukoiltavalla (virkamies).

Usko on lahja. Sen synnyttää Jumalan Pyhä Henki. Rukoilija uskoo Jumalaan, joka voi tehdä ihmeitä ilman rajaa. Oleellista ei ole uskon määrä, vaan uskon kohde. Mutta kun usko muuttuu ihmeen kautta näkemiseksi, se synnyttää lisää uskoa. Näin kävi virkamiehellekin: ” Hän uskoi ja hänen koko perheensä.”

Uskon syntyminen on lahja, joka on vapaasti tarjolla. Tätä lahjaa kannattaa pyytää!

Susanne Laitinen

Koe Jumalan rakkaus

Ihmisen elämän tärkein asia olisi saada kokea oman Luojansa, elävän Jumalan todellisuus omassa elämässä.  Jumala haluaa solmia henkilökohtaisen rakkaussuhteen jokaisen ihmisen kanssa. Tämä suhde on kuin avioliitto, jossa on tarkoitus elää aina yhdessä.  Jumala ei halua, että hänestä erotaan vaan että häneen rakastuttaisiin aina uudestaan. Jos suhde on etääntynyt, väljähtynyt tai sitä ei ole koskaan muodostunut, tänään on mahdollisuus muutokseen.  Jumalan rakkaus on mittaamaton sinua kohtaan ja hän vain odottaa, että saisi sulkea sinut syliisi.  Älä jää ulkokehällä tarkkailijaksi, vaan käänny rukouksessa omin sanoin Jumalan puoleen. Sano Jumalalle sydämessäsi tai ääneen esimerkiksi näillä sanoilla: ”Tässä olen – ota koko elämäni sinun käsiisi.  Haluan oppia tuntemaan sinut.”

Rukousklinikoilla eri puolilla Suomea palvelevat tiimiläiset edustavat tätä joukkoa, jotka ovat kohdanneet Jumalan rakkauden todellisuuden ja saaneet astua aitoon suhteeseen Luojansa kanssa. Monet ovat kohdanneet omassa ja läheisten elämässä Jumalan parantavan kosketuksen, joko fyysisissä sairauksissa sekä erilaisissa elämän vaikeuksissa ja haasteissa.  Jumala on rakkaus ja haluaa tuoda valoaan tähän kipujen ja kamppailujen maailmaan.

Healing Room -työ jatkuu kesätauon jälkeen ja olet tervetullut vierailemaan rukousklinikalle ja tuomaan elämäsi asiat, kivut, kysymykset ja kärsimykset elävän Jumalan eteen.  Olet tärkeä ja sinua rakastetaan. 

Tervetuloa rukoiltavaksi rukousklinikalle!

Siunauksellista alkavaa syyskautta

Markku ja Susanne Laitinen

Healing Rooms Finland ry toiminnanjohto

EVANKELIUMIN JA IHMEIDEN AIKA EI OLE OHI!

Seurakunnan, Kristuksen ruumiin on noustava sitä vaivaavasta halvaustilasta

On aika nousta ja näkyä!

On kristittyjen yhteyden rakentamisen ja evankeliumin julistamisen aika Suomessa ja Euroopassa. Ihmiset kaipaavat elävän Jumalan kosketusta. Uskomme, että Jumala kutsuu tähän työhön kaikkia sukupolvia kaikista kansoista. 

Elämme tällä hetkellä Suomessa tilanteessa, jossa kyseenalaistetaan Jumalan yliluonnollinen työ ihmeineen ja merkkeineen. Moni tuntuu hyväksyneen vallitsevan nykytilan: “ihmeiden aika on ohi eikä niitä tule tavoitella”. Ihmeisiin uskomista, johon koko parantumisen alue kuuluu, jopa paheksutaan ja pilkataan.

Uuden Testamentin perusjulistus antaa kuitenkin aivan toisenlaisen kuvan ja haasteen yksittäiselle kristitylle ja koko seurakunnalle. Meitä kutsutaan kasvamaan uskossa ja Kristuksen tuntemisessa. Meitä kutsutaan uskomaan ihmeiden Jumalaan, jolle mikään ei ole mahdotonta. Ihmisjärki on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ihmisjärjen asettaminen yksittäisen kristityn tai seurakunnan pääksi ja hallitsijaksi onkin yksi suurimpia syitä seurakunnan alennustilaan Suomessa ja Euroopassa. Emme ole osanneet elää todeksi kristillisyyttä tavalla, jonka ensimmäiset kristityt mallinsivat meille.  

Monet sanovat, että tarvitsemme uskonpuhdistusta. Mekin uskomme niin. Emme kuitenkaan usko, että meitä kutsutaan palaamaan tänä uskonpuhdistuksen juhlavuonna 1500 -luvun reformaatioon, vaikka monella tapaa arvostamme ja kunnioitamme Martti Lutherin ja jo ennen häntä toimineen esiuskonpuhdistajan Jan Husin merkittävää elämäntyötä. Uskomme, että Jumala kutsuu meitä palaamaan alkuperäiseen evankeliumiin ja oppimaan Apostolien teoissa kuvattua tapaa elää opetuslapsina. Meitä ei kutsuta enää toteuttamaan kopiota viime vuosikymmenten ja -satojen tavasta toteuttaa kristillisyyttä. Sen seurauksena olemme tilanteessa, että kirkkoja ja seurakunnan tiloja kyllä riittää, mutta niiden käyttö on vähäistä ja niissä tapahtuu sangen vähän mitään siitä, mitä Raamatun mukaisesti pitäisi tapahtua: sielujen pelastumista, parantumisia ja vapautumisia erilaisista sairauksista ja taakoista.       

Jumala antoi meille Sanansa kaikkia aikoja varten ja tämä Sana kutsuu seurakuntaa olemaan ei vain sanan kuulija vaan sen tekijä. (Jaak. 1 : 22 – 23).  

Sanan tekijänä oleminen tarkoittaa rohkeaa Jeesuksen seuraamista. Se tarkoittaa, että emme mukaudu tämän ajan henkeen, joka kieltää Jumalan voiman ja jossa kaiken toiminnan tulisikin olla ihmisjärjellä ymmärrettävää ja selitettävissä. Se tarkoittaa, että julistamme rohkeasti ristiinnaulittua Jeesusta, hänen kuolemaansa ja ylösnousemusta Pyhän Hengen voimassa. Se tarkoittaa, että ojennamme kätemme sairaiden puoleen ja Raamatun mukaan parannamme sairaat,  vapautamme vangitut ja päästämme taakoitetut vapaaksi (Mark.16). Jos jokainen kristitty keskittyy kutsuunsa, silloin jää myös yhä vähemmän aikaa toisarvoisille ja kehällisille kysymyksille ja epärakentaville väittelyille. 

Kovin suurta Hengen armoitusta ja erottelukykyä ei tarvita, että huomaa sielunvihollisen yrittävän kylvää jatkuvasti epäsopua ja hajaannusta kristittyjen välille ja yhteiskuntaan. Eripuran seurauksena tapahtuu loukkaantumista ja hajaannusta. 

Meidän kristittyjen tulee olla maailmalle esimerkkinä myös siitä, että meidät tunnetaan keskinäistä rakkaudesta. Siitä, että rakastamme toisiamme niinkuin Jeesus on meitä rakastanut. On aika rakentaa kunnioituksen kulttuuria ja rakentaa yhteyttä ja aitoa yhteistyötä kristittyjen välillä. Meillä on yhteinen vihollinen eikä meillä ole sotaa lihaa eikä verta vastaan (Ef. 6). Jokainen kristitty on  tärkeä yhteyden rakentaja omalla paikallaan ja me Healing Rooms -palvelutyössä haluamme tehdä oman osamme mahdollisimman hyvin. Nyt on evankeliumin julistamisen aika kaikin tavoin ja kaikilla lahjoilla. Lähdetään yhdessä liikkeelle!

Markku ja Susanne Laitinen

Healing Rooms Finland ry

www.healingrooms.fi

TARVITAAN PELASTAJAA

Pelastajia on monenlaisia: ilma- ja meripelastajia, ensihoitajia ja lääkäreitä, palopelastajia ja monia muita. Sielunhätään tarvitaan sielunpelastaja. Siihen ei auta pappi, pastori, diakoni, munkki, jumaluus, rituaalit eikä edes hyvä elämä. Millään näillä ei ole voimaa pelastaa. Jumala itse näki, ettei mistään tai kenestäkään ollut pelastajaksi ja antoi oman Poikansa. Jumalan Poika eli ihmisenä, mutta täysin kuuliaisena Taivaan Isälle. Hän teki kaiken mitä Isä kehotti häntä tekemään ja sanomaan.

Sen takia Jeesuksen sanoissa oli ja on yhä voima. Minne ikinä hän meni, ihmiset tunkeutuivat hänen lähelleen kuulemaan hänen sanojaan ja parantumaan sairauksistaan. Tavalliset ihmiset rakastivat Jeesusta, mutta uskonnolliset vihasivat. Vuosien kuluessa viha kasvoi ja Jeesuksen maanpäällinen aika tuli päätökseen. Uskonnollisten johtajien kiihottamana kansa huusi: “Ristiinnaulitkaa, ristiinnaulitkaa!”

Ristillä roikkuessaan Jeesus jatkoi pelastavaa työtään. Toinen samaanaikaan ristiinnaulittu mies pyysi Jeesusta muistamaan häntä taivaan valtakunnassa ja Jeesus vastasi: “Tänä päivänä sinä olet kanssani paratiisissa.” 1)

Jeesuksesta tuli sielunpelastaja, ei vaan yhden vaan kaikkien ihmisten. Uskomalla Jeesukseen voi saada synnit anteeksi ja rauhan sieluunsa. Anna se mitä sinulla on Jeesukselle, niin hän antaa sinulle sen, mitä hänellä on.

Rukoile kanssamme tämä lyhyt rukous: “Jeesus, minä tarvitsen pelastajaa. Annan elämäni sinulle kokonaan synteineni kaikkineen, tule elämäni Herraksi.”

Tämän jälkeen ota yhteyttä seurakunnan työntekijään ja kerro, että rukoilit pelastusrukouksen ja haluaisit oppia lisää Jeesuksesta. Voit tutustua uskon perusasioihin Alfa-kurssilla, johona suosittelemme hakeutumaan. Lue lisää netistä hakusanalla Alfa-kurssi.

Susanne ja Markku Laitinen

Healing Rooms Finland ry

1) Luuk. 23:43

USKO JEESUKSEEN

Jokainen uskoon johonkin: itseensä, osaamiseensa, tulevaisuuteen, talouden paranemiseen tai yliluonnolliseen joitain mainitaksemme. Mutta onko usko Jeesukseen enää tarpeellinen nyky-yhteiskunnassa? Mitä lisäarvoa Jeesus voi antaa ihmiselle, jolla on jo kaikkea? Entä ihmiselle, joilla ei ole kaikkea? Ihmiselle, joka kamppailee sairauksien, köyhyyden, vähäosaisuuden kanssa päivästä toiseen, sukupolvesta toiseen.

Se sanoma, jonka Jeesus toi 2000 vuotta sitten, vaikuttaa yhä tässä ajassa niiden elämässä, köyhien ja rikkaiden, jotka saavat kuulla sen. Ikävä kyllä yhä harvempi saa. 

Jeesuksen sanoma on radikaali ja linjaa periaatteita, toimintatapoja ja käyttäytymissääntöjä. Sanoman ydin on, että uskomalla Jeesukseen Kristuksen saa synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän. Uskomalla Jeesukseen saa Pyhän Hengen, joka tekee Jeesuksen todelliseksi ihmiselle ja antaa voiman elämään. Uskomalla Jeesukseen voi saada kokea yliluonnollisen parantumisen sairauksista tai vapautumisen riippuvuuksista. Uskomalla Jeesukseen, hänen opetuksiinsa ja toimimalla niiden mukaan ihminen saa siunauksen ja hyvyyttä elämäänsä. Voiko olla parempaa elämänohjetta kuin: “se mitä haluat ihmisten teille tekevän, niin tehkää te heille” tai “ rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”. Jos haluat tulla rakastetuksi, rakasta ensin muita. Jos opin rakastamaan itseäni, puhumaan itselleni kauniisti ja ystävällisesti, osaan sen tehdä myös muille.

Jeesuksen sanoma on edelleen relevantti niin rikkaalle kuin köyhälle ja aivan tavalliselle ihmiselle. Ja lisäksi se on tuiki tarpeellinen, sillä ilman Jeesusta ei kukaan pelastu. Voimme uskoa mihin vaan, mutta vain usko Jeesukseen pelastaa. Valitse siis oikein, että tuo valinta kantaa iankaikkisuudenkin edessä, jolloin ei ole enää mahdollisuus valita.

Susanne ja Markku Laitinen

Healing Rooms Finland ry

1) Matt.7:12

2) Mark. 12:31

VOIT ELÄÄ JOULUN JOKA PÄIVÄ

Joulu on takana ja uusi vuosi on edessä, mutta voisiko joulun sanoman elää joka päivä? 

Joulun ydinsanoma on, että Jeesus Kristus on tullut, että saisimme syntimme anteeksi. Joulupyhien jälkeenkin voidaan muistuttaa tästä iankaikkisesta totuudesta. 

Joulun päähenkilö, Jeesus, on jäänyt sivurooliin ja kaupallisen joulun vauhti tuntuu vain kiihtyneen. Pääroolin on saanut joulupukki lahjoineen, jonka vaikutuspiirissä on suuri määrä hössötystä, kassakoneen kilinää, tuskailua joululahjoista ja oman tai perheen talouden kestävyydestä kaiken ostopaineen keskellä.

Uuden vuoden kynnyksellä on hyvä pysähtyä Hyvän Sanoman ääreen, joka on uskon, toivon ja rakkauden sanoma. Jumala on tullut ihmistä lähelle, Hän ei jäänyt kauas eikä etäälle. Jumala itse tuli ihmiseksi ihmisen rinnalle. Jeesus eli ihmisen elämän tämän maailman keskellä täynnä Pyhää Henkeä. Hän tietää, mitä on elää ilojen, surujen, puutteen ja kipujen keskellä. Hän on sinuakin lähellä! Hän tuntee sinun tunteesi, näkee tilanteesi ja on rinnallasi. Raamattu sanoo: ”Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.” Hepr. 13:5.

Vuoden vaihteessa arvioidaan mennyttä ja tarkistetaan kurssia uudelle vuodelle. Jonkun elämä saa alkunsa tämän vuoden aikana, toisen päättyy. Onko elämäsi suunta nyt sellainen, joka johtaa siunaukseen ja iankaikkiseen elämään? Onko elämäsi tärkein tienviitta valittu? Huomisesta emme tiedä, mutta tämä hetki meillä on. Älä viivytä elämäsi tärkeintä ratkaisua, vaan valitse siunaus ja 

käänny rukouksessa Jeesuksen puoleen. Voit rukoilla: ”Jeesus, tulen eteesi ja tunnustan, että olen syntiä tehnyt. Anna minulle minun syntini anteeksi. Annan elämän nyt sinulle, tule sydämeeni. Tule elämäni Herraksi ja Vapahtajaksi. Lähden uuteen vuoteen nyt Jeesus sinun omanasi”.   

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä”.  

Joh.3:16.

18.12.18 Markku ja Susanne Laitinen

toiminnanjohto

Healing Rooms Finland ry

www.healingrooms.fi