Healing Roomsin arvot, missio ja visio

Arvot

Näky Jumalan valtakunnasta

Healing Rooms -toiminnassa olennainen arvo on Raamatullinen näky Jumalan valtakunnasta, jossa Kristus on jakamaton (1.Kor 1:12-13).  Healing Room  on yksi työmuoto Jumalan maailman laajuisessa seurakunnassa.  Iloitsemme kaikkien kristillisten seurakuntien ja järjestöjen työn etenemisestä ja menestyksestä eri työalueilla globaalisti (Mark. 16: 15-18).

Yhteistyön rakentaminen

Rakennamme omalta osaltamme seurakuntien välistä yhteistyötä.  Jeesus Kristus on seurakunnan pää ja seurakunta on ruumis.  Rukoilemme Jeesuksen esimerkin mukaan rukouksen,  ”Isä, että he olisivat yhtä”.  Käsi ei riitele jalan kanssa (1 Kor. 12. ).   Voidakseen toimittaa tehtävänsä maailmassa, seurakunnan ja yksittäisten kristittyjen on vaellettava keskinäisessä rakkaudessa ja anteeksiannossa.  Healing Room on paikka rukoukselle ja yhteistyölle – ei paikka teologisille väittelyille teemoista, jotka ovat rikkoneet kristittyjen yhteyttä historiassa ja estäneet Jumalan hyvän työn etenemisen.  Jokainen tiimiläinen ymmärtää myös oman vastuunsa yhteyden rakentajana ja vaalijana. Yhteys ei ole sitä, että ollaan jokaisesta teologisesta yksityiskohdasta samaa mieltä vaan paljon syvällisempi asia.

Luottamuksellisuus

Rukousklinikka -toiminnan ja jokaisen rukoustilanteen arvo on luottamuksellisuus.  Jokainen palvelutyössä mukana oleva sitoutuu vaitiolositoumukseen – vrt. sielunhoidolliset keskustelut seurakunnan työntekijän kanssa.   Healing Room on turvallinen paikka tulla rukousaiheineen Jumalan ja ihmisten eteen.

Paikallisseurakunnan merkitys

Healing Room –työssä edellytämme jokaisen tiimiläisen olevan osa jotain paikallista seurakuntaa.  Otamme asian esiin jo haastatteluvaiheessa, jossa rohkaisemme jokaista myös mahdollisuuksien mukaan palvelemaan omassa kotiseurakunnassaan.  Mikäli toimintaan hakeutuva ilmoittaa, että hänellä ei ole mitään seurakuntayhteyttä, rohkaissemme häntä etsimään sellaisen ennen tiimiin hakeutumista.  Healing Room ei ole seurakunta.

Raamatullisuus

Suomen Healing Roomilla tulee olla hyvä ja arvostettu maine seurakuntien yhteisenä palvelutyönä – turvallisena ja raittiina toimintamuotona. Toiminta on läpinäkyvää ja sen raamatullisuutta seuraa Healing Room Finland Ry:n hallitus, joka koostuu eri seurakuntien pastoreista.  Toiminta varustaa ja mahdollistaa tavallisen kristityn toteuttaa Jumalan Sanaa rukoilemalla parantumisen puolesta ja toimimaan yhdessä muiden kristittyjen kanssa.

Missio

Suomen Healing Rooms toteuttaa Jumalan Sanaa rukoilemalla fyysistä ja psyykkistä parantumista ja sisäistä eheytymistä tarvitsevien puolesta.

Visio

Seurakuntien yhteiset palvelutiimit koostuvat Healing Rooms -työhön koulutetuista, seurakunnan valtuuttamista vapaaehtoisista. Tiimiläisillä on halu nähdä sairaiden parantuvan ja sidottujen ja masentuneiden pääsevän vapaaksi Jeesuksen nimessä. Tiimin jäsenet koulutetaan ja haastatellaan ennen palvelutehtävän aloittamista. Tiimiläisen tulee olla kristittynä kypsä ja avoin Pyhän Hengen toiminnalle. Jokaisessa palvelutiimissä on 2 – 3 henkeä.

Healing Rooms palvelee paikallisia kristillisiä seurakuntia kouluttamalla kristittyjä rukoilemaan parantumisen puolesta omissa seurakunnissaan ja ohjaamalla uskoon tulleita paikallisiin seurakuntiin kasvamaan Kristuksessa. Healing Rooms -palvelutyö tarjoaa kristitylle mahdollisuuden yhdessä muiden kanssa palvella lähimmäistään jaJumalaa Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaan.