Koulutus
“Olitte hyvin kannustavia ja uskotte siihen, että Jumala voi tehdä mitä hän tahtoo.”

“Esitykset olivat innostavia ja rohkaisevia. Perusteltu hyvin Raamatulla.”

“Pääosin ilman muuta lähetän ruusuja – tämä verkkokoulutus on Suomessa ainutlaatuinen ja hurjan tärkeä!”

“Täyttä asiaa. Omia kokemuksianne oli mielenkiintoista kuunnella ja todeta, että Herra ohjaa.”

 
Marraskuussa pidetty ensimmäinen Healing Roomsin verkkokoulutus todistaa, ettei etäisyys tosiaan estä rukousta, eikä liioin parantavan rukouksen koulutusta. Saatu osallistujapalaute on ollut todella rohkaisevaa luettavaa ja antaa hyvän perustan jatkaa koulutuksia.

Verkkokoulutuksen ilmoitukset olivat houkutelleet mukaan runsaat 50 rukouksesta innostunutta kurssilaista eri seurakunnista. Osaksi kurssilaiset opiskelivat itsenäisesti netissä olevien opetusvideoiden sekä kurssikirjan avulla. Sen lisäksi kurssilaiset tapasivat joka viikko etäyhteyden kautta koko ryhmää Healing Roomsin vetäjien Markku ja Susanne Laitisen johdolla.

Nettitapaamiset täsmensivät ennakkoon opiskeltua asiaa

Kurssista saatu kiitos ja kehitysehdotukset ovat meille arvokasta palautetta. Kurssialisten motivaatio oli korkea, suurin osa kurssilaisista osallistui kaikkiin tai lähes kaikkiin etätapaamisiin. Yleisesti opiskelijat pitivät kurssia erittäin hyvin onnistuneena ja kurssin vetäjien ja pienryhmien ohjaajien otetta kannustavana ja innostavana. Opetus oli selkää, ja nettitapaamiset täsmensivät hyvin itseopiskeltua asiaa. Keskustelut ja ryhmätyöt sekä ohjaus rukouspalvelijaksi rohkaisivat omassa tehtävässä. Opetuksessa arvostettiin myös sitä, että se on vahvasti Raamattuun perustuvaa ja että kurssin vetäjien oma usko Jumalan mahdollisuuksiin välittyi opetuksessa kerrottujen kokemusten kautta.

Palaute auttaa kehittämään koulutuksia edelleen

Myös hyviä kehitysehdotuksia seuraavia kurssikertoja silmällä pitäen tuli runsaasti. Vaikka kyse oli ensimmäisestä nettikoulutuksesta, sujui se tekniikan osalta enimmäkseen hyvin. Joitakin ääneen liittyviä ongelmia kuitenkin oli, ja niiden suhteen tehdään korjaavia toimenpiteitä seuraavissa koulutuksissa. Ryhmätyöskentelyä etäyhteyden kautta kiiteltiin, mutta joissain palautteissa tuli esiin, että ryhmien työskentelyyn varattua aikaa olisi voinut olla enemmänkin.
Olemme kiitollisia jokaisen kurssilaisen panoksesta sekä saamistamme palautteista. Otamme palautteet huomioon seuraavien kurssien kehittämisessä.