Lasten Healing Rooms

Haluatko nähdä, että lapsilla on  läheinen suhde Jumalaan?
Haluatko opettaa lapsia rukoilemaan rohkeasti?

Haluatko nähdä, että lapset voivat  siunata kohtaamiaan ihmisiä?
Haluatko nähdä, että Jumala käyttää lapsia  parantamaan sairaita?

Jos kyllä, niin meillä on hyviä uutisia!

Lapset voivat olla aktiivisina toimijoina Jumalan valtakunnassa: He voivat kertoa hyvää uutista Jeesuksesta muille lapsille sekä rukoilla sairauksien ja fyysisten vaivojen kuten kipujen, särkyjen tai tautien väistymistä. Haluamme Healing Roomissa olla varustamassa näitä pieniä Jumalan valtakunnan kansalaisia. Olemme rakentaneet lapsille oman Healing Room koulutuksen, joka on 10 kahden tunnin oppijaksoa. Lasten vanhempien on mahdollista olla läsnä kurssilla. Kurssin käynneistä nuorimmat ovat olleet 5-vuotiaita ja vanhimmat n.12-vuotiaita. Kurssia johtaa Eva Sarsa yhdessä Healing Roomin koulutettujen ohjaajien kanssa.

Lapsia opetetaan rukoilemaan parantumisen puolesta, mutta he saavat rukoilla vain valikoiduissa tilanteissa ja sairauksissa (esim. päänsärky, kuume, jalka- tai käsikipu yms). Lapsille eivät rukoile ihmisten puolesta, joilla on psyykkisiä, taloudellisia, aviollisia- tai muita vastaavia ongelmia. Lapset eivät myöskään rukoile niiden ihmisten puolesta, joiden fyysisen vaivan ulkoinen olemus voisi pelottaa lasta. Lapsia ei kuormiteta aikuisten murheilla, vaan lapset saavat olla iloisia, leikkiviä lapsia, jotka palvelevat Jeesusta omana itsenään.

Koulutusmateriaalia työstettäessä on konsultoitu useita kasvatustieteen ammattilaisia ja teologeja.

Lasten Healing Rooms-koulutus Helsingissä syksyllä 2019

Aiheet kurssilla:

Viikko 1 Tervetuloa Isän perheeseen!

Viikko 2 Voit kuulla Jumalaa

Viikko 3 Jeesus on Parantaja

Viikko 4 Jumalan valtakunnan kansalaisena

Viikko 5 Hengen hedelmä lasten elämässä

Viikko 6 Pyhällä Hengellä täyttyminen

Viikko 7 Pyhän Hengen voima

Viikko 8 Jeesus antaa sinulle valtuudet toimia

Viikko 9 Olet Jumalan valtakunnan virrassa

Viikko 10 Anna kunnia Jumalalle

Toiminnanjohdon esipuhe Lasten Healing Rooms ryhmänohjaajaoppaaseen

Elämme jälkikristillisessä maailmassa, jossa ei-kristilliset arvot tunkeutuvat eri tavoin lasten maailmaan yhä aikaisemmin. Lapsistamme taistellaan hengellisesti. Hengellinen taistelu alkaa jo varhain niiden monien vaikutteiden kautta, joita lapsen maailmaan tulee mm. koulutusjärjestelmästä, yhteiskunnasta ja eri tiedotusvälineistä. Kristilliset seurakunnat ovat yhä suuremman haasteen edessä, ettemme menettäisi tulevia sukupolvia. Ihmisten ohjaaminen Jeesuksen opetuslapsiksi tuleekin aloittaa jo lapsena.

Emme voi ulkoistaa lasten hengellistä kasvatusta ja opetuslapseuttamista. Jos perheessä eletään Jumalan valtakuntaa todeksi jokapäiväisessä elämässä, se viestii lapselle ja nuorelle, että meidän perheessä Jumala on tärkeä. Tärkeille asioille annetaan aikaa: rukoillaan ja luetaan Raamattua yhdessä ja opetetaan Jumalan valtakunnan periaatteita.

Healing Rooms -työ haluaa tulla tukemaan perheen hengellistä kasvatusta ja mahdollistaa lapsille lisäkoulutuksen, niin että lapset pääsevät itse tekemään niitä tekoja, joita Jeesus teki. Eri sukupolvet voivat palvella Jumalaa yhdessä, yhteistyössä ja toisiltaan oppien. Nyt on aika, jolloin isien sydämet kääntyvät lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen.

Raamattu sanoo: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea”1. Tämän päivän lapset ja nuoret ovat huomisen päättäjiä. Mitä tänään kylvämme, sitä tulevaisuudessa niitämme. Jos kasvatamme lapsemme Jumalan ohjeiden ja periaatteiden mukaan ja opetamme heitä noudattamaan niitä, heidän arvo- ja uskomusjärjestelmänsä rakentuvat vakaalle pohjalle. Jos tulevaisuuden päättäjien arvoperusta on Raamatun Sanassa ja Jumalan kunnoittamisessa, se vaikuttaa tervehdyttävästi koko yhteiskunnan rakenteisiin ja sitä kautta perheisiin ja yksilöihin.

1 Sananl. 22:6.

Kuulimme ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten Healing Rooms -työstä syksyllä 2012 Healing Rooms -johtajien tapaamisessa Spokanessa, jossa Barbie Hunt kertoi alustuksessaan heidän HR-rukousklinikkansa työstä Madisonvillen kaupungissa, Kentuckyssa (USA). Barbien kertomukset

Jumalan suurista teoista lasten ja nuorten kautta tekivät meihin lähtemättömän vaikutuksen. Lapset ja nuoret voivat olla Jumalan vahvassa käytössä. Mietimme jo silloin, voisiko tällainen toiminta käynnistyä joskus myös Suomessa.

Sairaiden parantaminen ei ole aikuisten etuoikeus. Se on tarkoitettu jokaiselle Jeesukseen uskovalle iästä riippumatta. Meidän aikuisten tehtävä on opettaa ja ohjata lapsia ja antaa heille mahdollisuus tehdä niitä tekoja, joita Jeesus teki.

Sama Pyhä Henki, joka parantaa aikuisten kautta, parantaa myös lasten kautta. On vain yksi Jumala, joka on antanut Henkensä omilleen. Hengen,

– joka laskeutui Jeesuksen päälle kasteessa kyyhkysen muodossa.

joka täytti ensimmäiset opetuslapset Jerusalemissa niin että he alkoivat puhua uusilla kielillä.

jonka voimasta tuhannet ihmiset kuulivat sanoman ja tekivät parannuksen.

joka vaikutti Pietarin sanojen kautta niin että rampa lähti kävelemään.

joka antaa tänäkin päivänä jokaiselle kristitylle voiman elää Jeesuksen omana.

Jeesus kehotti lähetyskäskyssään julistamaan evankeliumia ja parantamaan sairaat. On ilo saada nähdä vapaita ja iloisia lapsia kertomassa hyvää sanomaa ja rukoilemassa toisten lasten ja aikuisten puolesta.

Saakoon ilo levitä kaikkeen maailmaan!

Markku and Susanne Laitinen
toiminnanjohto
Healing Rooms Finland ry

Suosituksia

“Lasten Healing Rooms -työn käsikirjan opetusten ja käytännön harjoitusten avulla aikuiset voivat olla tukemassa ja varustamassa lapsia kasvuun sekä heidän henkilökohtaisessa suhteessaan Jumalaan että rukouspalvelijoina ihmisten parissa. Raamatunmukainen, turvallinen, rohkaiseva ja armollinen lähestymistapa antaa lapselle tilan toimia omana itsenään Jumalan työtoverina. Tämänkaltaista opetusta lapsemme tarvitsevat enemmän. Suosittelen lämpimästi!”
 
Ilona Saarela, Kansallinen koordinaattori,
King’s Kids Finland (YWAM Finland ry)
 
“Lapsella on oikeus elää täysillä Jumalan lapsena – oikeus olla aktiivinen toimija turvallisessa ympäristössä. Tämä käsikirja antaa aikuiselle valmiuden edesauttaa lapsen tasapainoista kasvua tehtäväänsä toteuttavaksi Jumalan lapseksi.”
 
Nana Kivimäki, Nuorisosihteeri, lapsi- ja varhaisnuorisotyö, Suomen Vapaakirkon  nuoret ry
 
“Kirjassa on paljon hyvää opittavaa aikuisellekin: miten tullaan läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa ja opitaan kuuntelemaan häntä. Kirja rohkaisee lapsia ja perheitä rukoilemaan enemmän yhdessä ja tuomaan kaikki asiat Jumalalle. Kirjan opetuksia sovellettaessa esim. muussa seurakuntatoiminnassa on pidettävä huolta siitä, etteivät lapset joudu aikuisten sielunhoitajiksi ja kuormitu asioilla, jotka eivät kuulu heille. Lapsuutta ja lasten herkkyyttä on suojeltava.”
 
Ulla Koskinen, Espoo, lapsityöntekijä Helluntaiherätys 

Oletko kiinnostunut?

Ota yhteyttä Healing Roomin lastentyön johtajaan
Eva Sarsaan email: eva.sarsa@healingrooms.fi